Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Zmiana adresu e-mail

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z włamaniem w dniu 15.06.2020 r. na pocztę e-mailową szkoły i nielegalnym przejęciem konta dotychczasowy adres e-mail zsp_tarczyn@poczta.onet.pl przestał funkcjonować. Proszę o bieżące kontaktowanie się z naszą placówką poprzez adres: lo.tarczyn@gmail.com. Proszę również o…

Konsultacje dla uczniów od 01.06.2020

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół od dnia 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Zajęcia te będą prowadzone przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców i uczniów, ale też…

Maturzyści – ważne informacje

Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli…

Nowy harmonogram rekrutacji

Przedstawiamy ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia…

Nowy harmonogram egzaminów maturalnych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Link do strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020 Wyciąg dotyczący nowych terminów egzaminów maturalnych w zakładce Matura 2020.