Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Biblioteka

 Biblioteka szkolna

(biblioteka znajduje się na piętrze w budynku głównym)

czynna:

Poniedziałek 12:00 – 15:00
Czwartek 13:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00
mgr Małgorzata Dusza

1.Biblioteka jest czynna w dni ustalone przez dyrektora szkoły.

2.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej (lektury, książki popularnonaukowe).

4.Książki są wypożyczane do 14 dni, wypożyczenie na dłuższy okres należy uzgadniać z bibliotekarzem.

5.Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

6.Zasady korzystania ze zbiorów audiowizualnych i informatycznych każdorazowo należy uzgadniać z nauczycielem bibliotekarzem aktualnie pełniącym dyżur.

Wypożyczanie

  1. Przed wejściem do biblioteki zaleca się zdezynfekować ręce.
  2. W wypożyczalni może się znajdować maksymalnie 1 osoba. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby, ma na celu umożliwienie przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
  3. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami oczekującymi na wejście do biblioteki.
  4. Obowiązkowe jest wietrzenie pomieszczenia kilka razy w ciągu dnia, dezynfekcja blatów i klamek oraz częstsze mycie i dezynfekcja podłóg.
  5. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
  6. Zwracane książki należy odłożyć na specjalnie przygotowany stolik, po wcześniejszym odpisaniu ich przez nauczyciela bibliotekarza. Po każdej przerwie bibliotekarz przekłada książki do wyznaczonego kartonu i dezynfekuje stolik.
  7. Zalecany jest okres 2-dniowej kwarantanny książek, w tym celu kartony, w których będą odkładane zwroty oznaczone będą datą zwrotu. Zwrotów nie wolno dotykać kolejnym osobom. Dopiero po kwarantannie 48 godzin nauczyciel bibliotekarz przy zachowaniu wszystkich zasad higieny będzie mógł umieścić książkę na swoim miejscu lub wypożyczyć innemu czytelnikowi.
  8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

Dodaj komentarz