Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Biblioteka

 Biblioteka szkolna

Spotkanie – Wirtualny Dzień Otwarty

 

 

(biblioteka znajduje się na piętrze)

 

mgr Małgorzata Dusza

 

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób.

 

Wypożyczanie

 1. Przed wejściem do biblioteki zaleca się zdezynfekować ręce.
 2. W wypożyczalni może się znajdować maksymalnie 1 osoba. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby, ma na celu umożliwienie przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 3. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami oczekującymi na wejście do biblioteki.
 4. Obowiązkowe jest wietrzenie pomieszczenia kilka razy w ciągu dnia, dezynfekcja blatów i klamek oraz częstsze mycie i dezynfekcja podłóg.
 5. Godziny pracy biblioteki zostaną dostosowane do planu lekcji. Każda klasa będzie miała wyznaczone przerwy, w czasie których uczniowie będą mogli wypożyczać książki. Informacja z dniami i godzinami będzie zamieszczona na stronie szkoły, w e-dzienniku w zakładce informacje i na drzwiach biblioteki.
 6. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Zwracane książki należy odłożyć na specjalnie przygotowany stolik, po wcześniejszym odpisaniu ich przez nauczyciela bibliotekarza. Po każdej przerwie bibliotekarz przekłada książki do wyznaczonego kartonu i dezynfekuje stolik.
 8. Zalecany jest okres 2-dniowej kwarantanny książek, w tym celu kartony, w których będą odkładane zwroty oznaczone będą datą zwrotu. Zwrotów nie wolno dotykać kolejnym osobom. Dopiero po kwarantannie 48 godzin nauczyciel bibliotekarz przy zachowaniu wszystkich zasad higieny będzie mógł umieścić książkę na swoim miejscu lub wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

czynna:

 

Poniedziałek  7:30 – 10:30
Wtorek 12:30 – 15:30
Środa 12:30 – 13:30
Czwartek 11:45 – 12:45
Piątek 11.30 – 12.30
wykaz przerw dla poszczególnych klas:

 

Poniedziałek 0. 7:45 – 8:00  klasa III
1. 8:45 – 8:55  klasa IIc
2. 9:40 – 9:50  klasa Ib
Wtorek 5. 12:30 – 12:35  klasa IIa
6. 13:20 – 13:25  klasa IIa
7. 14:10 – 14:15  klasa IIa
8. 15:00 – 15:15  klasa IIb
Środa 5. 12:30 – 12:35  klasa IIc
6. 13:20 – 13:25  klasa III
Czwartek 5. 12:30 – 12:35  klasa IIb
Piątek 4. 11:30 – 11:45  klasa Ia

Zbiór lektur szkolnych i wielu innych dzieł znajdziesz tu:   http://wolnelektury.pl

REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Biblioteka jest czynna w dni ustalone przez dyrektora szkoły.

2.Przy lokalu bibliotecznym udostępniona jest czytelnia.

3.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej (lektury, książki popularnonaukowe).

5.Książki są wypożyczane do 14 dni, wypożyczenie na dłuższy okres należy uzgadniać z bibliotekarzem.

6.Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

7.Zasady korzystania ze zbiorów audiowizualnych i informatycznych każdorazowo należy uzgadniać z nauczycielem bibliotekarzem aktualnie pełniącym dyżur.

Dodaj komentarz