Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Dni dodatkowo wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603 oraz z 2019r. poz. 318 i poz.1093) Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie ustalił, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  1. 30, 31 października 2023 r. (poniedziałek, wtorek) – dni przed dniem ustawowo wolnym
  2. 2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień przed dniem ustawowo wolnym
  3. 6 maja 2024 r. (poniedziałek) – dzień przed dniami wolnymi na egzaminy maturalne
  4. 7, 8, 9 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – 3 dni na pisemne egzaminy maturalne (język polski, matematyka, język angielski)
  5. 10 maja 2024 r. (piątek) – dzień po dniach wolnych na egzaminy maturalne
  6. 31 maja 2024r. (piątek) dzień po dniu ustawowo wolnym.

Dodaj komentarz