Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Historia Szkoły

Dnia 2 września 1961 roku utworzona została Szkoła Przysposobienia Rolniczego z siedzibą w Woli Przypkowskiej, gmina Tarczyn na podstawie orzeczenia PPRN w Grójcu. Zasięgiem swym obejmowała wsie: Wola Przypkowski, Przypki, Grzędy. Siedziba szkoły była Szkoła Podstawowa w Woli Przypkowskiej.

Od dnia 2 września 1963 r. przedmiotowa szkoła obejmuje wsie: Tarczyn, Świętochów, Wola Przypkowski, Kotorydz i Prace Małe. Siedzibą szkoły jest Szkoła Podstawowa w Tarczynie.

Od dnia 1 września 1968 r. nastąpiło przekształcenie ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Zasadniczą Szkołę Rolniczą na podstawie Zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie. Siedzibą szkoły jest Szkoła Podstawowa w Tarczynie.

Od dnia 1 września 1980 r. nastąpiło kolejne przekształcenie. Utworzony został Zespół Szkół Rolniczo-Hodowlanych w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20. W skład Zespołu między innymi wchodzą:

  • – Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tarczynie
  • – Technikum Ogrodnicze dla Pracujących w Tarczynie

 

Od dnia 1 września 1989 r. powstaje samodzielna Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i Technikum Ogrodnicze dla Pracujących w Tarczynie na podstawie Decyzji Dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu m.st. Warszawy.

Od dnia 1 września 1990 r . siedzibą szkoły jest budynek katechetyczny stanowiący własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Tarczynie.

Od 1 września 2000 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego utworzone zostaje Liceum Techniczne w Tarczynie o profilu ekonomiczno-administracyjnym.

Od 1 września 2001 r . na mocy Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego utworzony zostaje Zespół Szkół Zawodowych w Tarczynie w skład którego wchodzą:

  • – Liceum Techniczne
  • – Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych o profilu ogrodniczym kształcące w zawodzie technik ogrodnik i specjalności: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne

 

Od 1 września 2002 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu w Grójcu utworzony zostaje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w skład którego wchodzą:

  • – Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym
  • – Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych o profilu ogrodniczym

 

Od 1 września 2004 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych zostaje przekształcone w trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

Od października 2004r. siedzibą szkoły jest budynek przekazany przez Urząd Miejski w Tarczynie przy ul.J.Stępkowskiego 17 .

Od 1 września 2007r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego utworzona zostaje Szkoła Policealna dla Dorosłych (zaoczna).

Od października 2010r. siedzibą szkoły jest budynek wynajmowany od Parafii Rzymskokatolickiej w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1.

Od 1 września 2012r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego utworzone zostaje Liceum Ogólnokształcące.

Od 26 lutego 2015r. uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Liceum Ogólnokształcącemu zostaje nadane imię Ireny Sendlerowej.

Od 1 września 2019r. uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego zostaje zmieniona nazwa szkoły  na Zespół Szkół im. Ireny Sendlerowej.

Dodaj komentarz