Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

od SPR do LO Sendlerowej

Historia naszej szkoły to już wiele dziesięcioleci. Jej początki sięgają 1961 roku, ale z Woli Przypkowskiej (gdzie zainaugurowano istnienie Szkoły Przysposobienia Rolniczego) do Tarczyna została przeniesiona w 1963 roku i działa nieprzerwanie do dzisiaj, choć zmieniały się kierunki kształcenia, podległość administracyjna i  siedziby. Przez te ponad 50 lat szkoła średnia w Tarczynie wypuściła w świat wielu absolwentów w zawodach: rolnik, ogrodnik i technik ogrodnik, ale także tych, którzy ukończyli liceum techniczne, profilowane czy ogólnokształcące. Najpierw ze względu na zapotrzebowanie okolicy kształcono po prostu przygotowanych dobrze do zawodu rolników i ogrodników, którzy umiejętności nabywali na praktykach w okolicznych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i szkółkarskich, w Mysiadle, Warszawie czy Pawłowicach. Później postawiono sobie pytanie, czy nie warto byłoby dla absolwentów szkół zawodowych stworzyć możliwości podwyższania kwalifikacji – w ten sposób powstało technikum ogrodnicze doprowadzające słuchaczy do uzyskania tytułu technika ogrodnika i matury. Szkoła tarczyńska rozwijała się zgodnie z ówczesnymi trendami kształcenia jako placówka dla młodzieży i dla dorosłych. Chodzili tu absolwenci ośmioklasowych podstawówek z okolicznych gmin i ci,  którzy w Grójcu, Belsku, Nowej Wsi, Jasieńcu, Piasecznie, Tarczynie, Brwinowie czy Warszawie ukończyli szkoły zawodowe i w trybie wieczorowym kontynuowali naukę. Wielu tych ludzi, ciężko pracując w gospodarstwach rolno – sadowniczych, nie miało innej ścieżki rozwoju zawodowego – szkoła średnia z maturą otwierała im również drogę na studia oraz kierunki policealne i warto o tym pamiętać. Technikum i zawodówki funkcjonowały jako filia Zespołu Szkół            w Pszczelinie, potem Zespołu Szkół Rolniczo – Hodowlanych w Piasecznie aż wybiło się na niepodległość tworząc samoistną placówkę w 1989 roku.

Kształcenie licealne w naszej szkole zaczęło powołane w 2002 roku Liceum Techniczne.

Wielu absolwentów szkoły z pewnością może być chlubą: pracują na naszym terenie, nie tylko we własnych gospodarstwach, ale również w administracji, handlu czy służbach. Jeszcze inni prowadzą różnorodną działalność gospodarczą w tym międzynarodową. Są wśród nas i czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu ich jest, a przecież szkoła zawodowa działała nieprzerwanie od 1963 roku do 2000 roku, a technikum od roku 1979 do 2007 (później jeszcze zaoczna szkoła policealna dla dorosłych o specjalności ogrodniczej, która dopiero niedawno zakończyła działalność).

A więc ilu to już absolwentów? Ile wycieczek, imprez i uroczystości, otrzęsin, balów studniówkowych?

Szkołą przez te lata kierowało wbrew pozorom nie tak wielu ludzi. W początkowym okresie byli to: Tadeusz Zieliński, Zygmunt Gostkowski, Antoni Bartoszuk, Elżbieta Brancewicz, Jan Cyngot.
Od 1976 roku szkołą zaczął zarządzać Jan Dębski, najpierw tylko zawodową, a od marca 1980 również technikum, co czynił nieprzerwanie do 28 lutego 2007r. Od 1 marca 2007 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pełni pan Jacek Marzec.

Dodaj komentarz