Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Informacja dla rodziców, jak zorganizować dzieciom warunki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Informacja dla rodziców, jak zorganizować dzieciom warunki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Drodzy Rodzice.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i wdrożeniem uczniów do nowej formy nauki w domu zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wskazówkami, jak zorganizować dzieciom warunki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. To trudny czas dla nas wszystkich, a tym bardziej dla naszych uczniów, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej. Prosimy o Waszą czujność i wsparcie swoich dzieci.

  • Zorganizowanie odpowiedniego miejsca i warunków do nauki w domu.

Zadbajcie Państwo o odpowiednie miejsce do nauki i takie warunki na miarę możliwości, aby uczniowie mogli w ciągu dnia uczyć się w spokojnej atmosferze. Przypomnijcie swoim dzieciom o podstawowych zasadach higieny pracy umysłowej: odpowiedniej ilości snu, wietrzeniu pokoju, piciu wody, aktywności fizycznej w ciągu dnia. Zachęćcie uczniów do ustalenia harmonogramu dnia i wyznaczenie czasu na naukę. Przesyłane materiały do pracy w domu oraz zadawane uczniom prace wymagają systematycznej nauki i odpowiedniej organizacji pracy. Przypominamy również o regularnych przerwach w czasie nauki. Każde działanie podejmowane codziennie w ten sam sposób, o tej samej porze i w tych samych warunkach staje się pewnym nawykiem, który wykonuje się automatycznie. Mając w perspektywie naukę w domu im szybciej uda się wdrożyć nowy harmonogram dnia, tym łatwiej będzie uczniom zafunkcjonować w nowej rzeczywistości. Potraktujcie, Państwo, naukę dziecka jako ważny element dnia.

  • Wspieranie i mądre motywowanie

Znajdźcie Państwo czas dla swojego dziecka. Okażcie zainteresowanie dla jego potrzeb i problemów. Rozmawiajcie z nim, pytajcie o jego samopoczucie, obawy o siebie i lęk przed przyszłością. Zadbajcie Państwo o spokojną atmosferę. Mówcie o swoich odczuciach i obawach. Młodzież potrzebuje wsparcia rodziców, żeby mieć motywację i pracować wytrwale.

Zachęcajcie młodzież do kontaktu z nauczycielami drogą mailową lub poprzez dostępne formy komunikowania się on-line. W razie trudności lub potrzeby pomocy pamiętajcie o możliwości kontaktu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.

  • Bezpieczeństwo w sieci

Pamiętajcie Państwo i przypominajcie młodzieży, aby nikomu nie udostępniała swoich danych dostępowych do dziennika, poczty, serwisów. Zwróćcie uwagę, aby uważała na podejrzane wiadomości e-mail oraz strony internetowe.

Przy opracowywaniu zadań należy korzystać tylko ze stron i serwisów poleconych przez nauczyciela lub opublikowanych na stronie MEN.