Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Konsultacje dla uczniów od 01.06.2020

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół od dnia 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zajęcia te będą prowadzone przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców i uczniów, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji. Nadal w przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko będziemy kontynuować pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i harmonogramem oraz obowiązkowe poinformowanie o chęci uczestnictwa w konsultacjach u wybranego nauczyciela poprzez wiadomość w e-dzienniku.                                                                           

Udział w konsultacjach będzie możliwy dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej z sekretariatu.

Uczniu
  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Poniedziałek

Maszczyk Paweł         g.12-15

Czarnecka Anna         g.15-17

Hetman Sylwia           g.15-17

 

Wtorek

Pawłowska Ilona        g.12-14

Krupa Anna                g.12-15

Szymanowicz Karolina          g.15-16

Płoński Markos                      g.15-17

 

Środa

Skwira Marcin                        g.9-11

Janiszowski Robert                g.9-11

Sowińska Urszula                   g.12-14

Nowakowski Andrzej             g.15-17

 

Czwartek

Kołacińska Justyna                 g.9-11

Marzec Jacek                          g.11-13

Dębska Hanna                        g.15-17

 

Piątek

Kobiałka Monika (pedagog) g.9-12

Dusza Małgorzata (biblioteka) g.12-15