Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Matura 2021

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 19 do 21 maja
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 16 czerwca 2021 r.

  1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 8 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia‎.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2021
(wtorek)
Język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2021
(środa)
matematyka – pp
historia muzyki – pr
6 maja 2021
(czwartek)
język angielski – pp
historia sztuki – pr
7 maja 2021
(piątek)
język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2021
(poniedziałek)
język polski – pr
język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 maja 2021
(wtorek)
matematyka – pr
wiedza o społeczeństwie – pr
12 maja 2021
(środa)
biologia – pr
język francuski – pr
język francuski – dj
13 maja 2021
(czwartek)
geografia – pr
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 maja 2021
(piątek)
chemia – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
17 maja 2021(poniedziałek) historia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 maja 2021
(wtorek)
fizyka – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 maja 2021
(środa)
informatyka – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
20 maja 2021
(czwartek)
języki mniejszości narodowych – pp
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz