Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Pedagog

 W naszej szkole pedagogiem jest

mgr Monika Kobiałka

 

godziny pracy:

 

wtorek 8:00 – 12:30

 

piątek  7:30 – 12:00

Gabinet pedagoga znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom
  z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach
  o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo
  do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 • Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Dodaj komentarz