Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja krok po kroku

Startujesz od:

1) zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół:
– poprzez odwiedzenie stron internetowych każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Oświata) . Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
– oferta wszystkich szkół prowadzących rekrutację we wspólnym systemie elektronicznych dostępna będzie pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami.

2) Absolwenci szkół podstawowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego korzystają z naboru elektronicznego, poprzez:
– wejście na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat
– założenie konta wprowadzając nr PESEL i tworząc hasło dostępu
– wypełnienie wniosku wybierając dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.
– Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go wydrukować i podpisać własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,
– Zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru osobiście, wyślij scan/zdjęcie na adres e-mail szkoły (adresy na które należy przesyłać wnioski – dostępne jako załącznik do harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dostępnego pod adresem www.piaseczno.pl – zakładka oświata – rekrutacja 2023/2024) lub wysyłają za pośrednictwem systemu – w przypadku posiadania przez rodzica lub opiekuna prawnego profilu zaufanego ePUAP.

UWAGA: Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole nie bierze udziału w rekrutacji – kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów.

POTEM TYLKO PILNUJ TERMINÓW zawartych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Dodaj komentarz