Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Procedura organizacji pracy oraz postępowania i zachowania obowiązująca od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego

Wyciąg z procedur obowiązujących od 1 września 2020r.

Organizacja pracy szkoły

1. W przypadku bezdeszczowej i ciepłej pogody uczniowie wchodzą na teren szkoły wyznaczonym dla danego oddziału wejściem, nie zmieniając obuwia i zabierając okrycia do klas. Przy deszczowej pogodzie uczniowie korzystają z szatni. Na terenie szatni obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku maseczkę.

2. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, nie kontaktując się z uczniami innych klas i zachowując procedurę wejścia przydzielonymi wejściami. Przy deszczowej pogodzie uczniów wychodzących na korytarz podczas przerw obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

3. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu w klasie.

5. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

7. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach określonych w procedurach pracy biblioteki.

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10. Uczniowie mogą korzystać z toalet w czasie lekcji.

11.Zebrania z Rodzicami uczniów będą organizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams. Uczniowie klas pierwszych otrzymają dostęp do platformy w pierwszym tygodniu września.