Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Projekt profilaktyki uzależnień „Nie ma sytuacji bez wyjścia”

Uczniowie naszej szkoły, dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarczynie, wzięli udział w  bardzo ciekawym projekcie profilaktyki uzależnień „Nie ma sytuacji bez wyjścia”. Celem dramowo-filmowego projektu było zwrócenie uwagi młodzieży na częstą nieumiejętność radzenia sobie z problemami,  które przynosi życie. Próba „nazwania” problemu, diagnoza jego prawdziwego charakteru i wagi, zauważenie najczęstszych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (wyparcie, ucieczka w środki odurzające itp.), próba znalezienia rozwiązań, były tematami, wokół których ogniskowała się wspólna praca nad scenariuszem filmu i jego realizacją. Zajęcia prowadził reżyser i aktor Mariusz Kozubek. Efekt końcowy to 3 krótkie filmy zarejestrowane telefonem komórkowym, będące wynikiem wspólnej pracy z młodzieżą nad scenariuszami. Filmiki dostępne na szkolnej stronie You Tube:  https://www.youtube.com/channel/UCd3mKxQxv84deIUxHwtnwZg

            Dnia 13 kwietnia odbyła się uroczysta gala, na której zostały zaprezentowane prace. Wzięły one udział w konkursie na najlepszy film profilaktyczny. Poziom był bardzo wyrównany, ale Jury postanowiło wyróżnić filmik klasy I p. „Odpowiedzialność”.Bez tytułu profilaktyka tort