Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja zasadnicza zakończona. We wszystkich trzech klasach mamy jeszcze wolne miejsca. Chętnych uczniów, zwłaszcza tych, którym nie udało się w rekrutacji zasadniczej zapraszamy do składania podań w dniach od 31.07 do 2.08. 2023 r. w godzinach 8:00-15:00. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów.

9.08.2023 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych.

9.08 do 10.08.2023 – potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11.08.2023 r. do godz. 14:00 podanie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.