Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Rekrutacja uzupełniająca – harmonogram

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

???? 1 – 3 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, składają wnioski wraz z kopią świadectwa i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu bezpośrednio w szkołach.

Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która dysponuje wolnymi miejscami (informacja o wolnych miejscach kandydat widzi w systemie rekrutacji: warszawa.edu.com.pl).

Wniosek do pobrania: podanie

Informacja o ochronie danych osobowy: RODO

Kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę szkół.

???? 4 – 8 sierpnia kandydaci, którzy złożyli wnioski do oddziałów ze sprawdzianami: językowymi/uzdolnień kierunkowych/próbami sprawności fizycznej, przystępują do tych sprawdzianów. Dokładne terminy należy sprawdzić na stronach szkół.

???? 12 sierpnia komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki należy sprawdzić w szkołach.

???? 16 – 19 sierpnia kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. (Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

???? 19 sierpnia do godz. 14.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych. Wyniki należy sprawdzić w szkołach.