Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Rekrutacja

Wstępne informacje na temat rekrutacji
do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór  uczniów do Liceum Ogólnokształcącego do oddziałów równolegle po gimnazjum  i po szkole podstawowej.

Liceum Ogólnokształcące  - po gimnazjum  – 1 klasa

  • geograficzno-językowa (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia)
  • rehabilitacyjno-kosmetyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia)
  • medialna  (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia)

Liceum Ogólnokształcące  – po szkole podstawowej – 1 klasa

  • geograficzno-językowa (rozszerzony: język polski, język angielski, geografia)
  • rehabilitacyjno-kosmetyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia) 
  • medialna  (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia)

Rekrutację będziemy przeprowadzać przy pomocy systemu elektronicznego m.st. Warszawy.

Kryteria rekrutacji podamy na stronie natychmiast po ukazaniu się zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2010 (koniec lutego/początek marca).

ZASADY REKRUTACJI:

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji

Dodaj komentarz