Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Rekrutacja

Wstępne informacje na temat rekrutacji
do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór  uczniów do Liceum Ogólnokształcącego do klas:

  • rehabilitacyjno-kosmetyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia) 
  • medialna  (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia)

Rekrutację będziemy przeprowadzać przy pomocy systemu elektronicznego m.st. Warszawy.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

Startujesz od:
➢ zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Możesz wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021) .
Od 4.06.20120 r. pod adresem https://warszawa.edu.com.pl zapoznania się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół będących w elektronicznym systemie naboru tj. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Tarczyn oraz szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.
Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami.
Możesz wybierać spośród następujących typów szkół:
✓ liceum ogólnokształcące,
✓ technikum,
✓ branżowa szkoła I stopnia.
UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Tarczyn oraz m.st. Warszawy.
Absolwenci szkół podstawowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego korzystają z naboru elektronicznego, poprzez:
1. wejście na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat
2. założenie konta wprowadzając nr PESEL i tworząc hasło dostępu
3. wypełniają wniosek wybierając dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.
4. wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru.
5. zanieś osobiście lub wyślij elektronicznie wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
6. Wydrukowany i podpisany wniosek można przesłać na adres e mail: zsp_tarczyn@poczta.onet.pl
UWAGA: Wniosek tylko wypełniony, a nie złożony nie bierze udziału w rekrutacji, kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów.
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego jest dostępny na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA jak również na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021)
Kontakt w przypadku pytań:

  • bezpośrednio z sekretariatem w szkole telefon:(022) 72-77-496
  • do osoby odpowiedzialnej za rekrutację w Powiecie Piaseczyńskim : 22 756-61-06, 22 756-61-10, k.szostak@piaseczno.plUWAGA: W związku z aktualną sytuacją epidemiczną – zachowaj zasady bezpieczeństwa i wymogi sanitarne składając dokumenty w szkole.

Dodaj komentarz