Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Samorząd szkolny

w roku szkolnym 2017/2018 skład Samorządu Uczniowskiego wygląda następująco:

Julia Guziak – Przewodniczący Samorządu

Krzysztof Kościanek – Zastępca Przewodniczącego

Rafał Synak – Skarbnik

opiekun Samorządu – mgr Anna Romaniuk

Dodaj komentarz