Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Ważne terminy

 

1  września 2020r.        - rozpoczęcie roku szkolnego

25  czerwca 2021r.        – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2020r.     – zimowa przerwa świąteczna

18 – 31 stycznia 2021r.       – ferie zimowe

1 – 6  kwietnia 2021r.       – wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.  – ferie letnie

 

 

        I  PÓŁROCZE  KLASYFIKACJA                                       

 

do 11 grudnia (piątek)

– podanie przewidywanych śródrocznych ocen oraz podanie przewidywanej oceny zachowania

do 15 stycznia (piątek)

– wystawienie ocen

 

 

     II  PÓŁROCZE KLASYFIKACJA
                           

do 12 marca (piątek)

– podanie przewidywanych rocznych ocen oraz podanie przewidywanej oceny zachowania dla uczniów klas III

do 23 kwietnia (poniedziałek)

– wystawienie ocen dla klas III

do 17 maja (poniedziałek)

– podanie przewidywanych rocznych ocen oraz podanie przewidywanej oceny zachowania

do 18 czerwca  (piątek)

– wystawienie ocen

24-26 sierpnia

– egzaminy poprawkowe

KLASA  PROGRAMOWO NAJWYŻSZA

                                                                                               

30 kwietnia 2021r. (piątek)             zakończenie zajęć kl III LO

 

 

Dodaj komentarz