Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021” tj.: Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL i hasło przy pomocy których będą logować się do systemu.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

  • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja.losendlerowa@onet.pl
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.