Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS (DLA DRUŻYNY)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS

„WSPOMNIENIE O IRENIE SENDLEROWEJ” ( część sprawdzająca wiedzę)

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna,          adres  e-mail
1
2
3
rezerwa
 załącznik nr 2 – wersja do wydruku

Dodaj komentarz