Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 ogłoszone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
harmonogram

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

                                            REKRUTACJA ZASADNICZA          TERMIN
Podgląd oferty edukacyjnej
Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji
pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl
29 kwietnia 2024 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół
Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie zakładają
konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”,
wprowadzają PESEL. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie.
Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną
liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach
układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
Wydrukowany i podpisany wniosek (przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym składają w szkole pierwszego wyboru.
od 15 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
Kandydaci samodzielnie wprowadzają do systemu:
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
Następnie składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
od 3 lipca 2024 r.   do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Możliwość złożenia nowego wniosku lub wprowadzenie zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów
Chcąc wprowadzić zmiany we wniosku należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru z prośbą o anulowanie złożonego wniosku, następnie wprowadzić do wniosku nowe informacje, ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru i dołączyć do niego inne wymagane dokumenty.
od 3 lipca 2024 r.   do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
Potwierdzanie woli przyjęcia
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
od 19 lipca 2024 r.   do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
25 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
Wykaz wolnych miejsc
Opublikowanie przez MKO informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.
26 lipca 2024 r.
                                                             REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.  

Od 29 lipca do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej nie wypełnia się wniosku o przyjęcie w systemie. Składa się go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą spełniane kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8 sierpnia 2024 r. podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki należy sprawdzić w szkole, w której kandydat  ubiega się o przyjęcie.  

Od 8 do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00 potwierdzenie woli przyjęcia Kandydat potwierdza, czy chce uczyć w szkole, do której się zakwalifikował. Aby to potwierdzić, należy złożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały one złożone przy składaniu wniosku.  

12 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00 podanie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat sprawdza w szkole, w której ubiegał się o przyjęcie, czy został przyjęty.  

 

Dodaj komentarz