Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Harmonogram rekrutacji

REKRUTACJA ZASADNICZA w roku szkolnym 2018/2019

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 maja                      od godz. 10.00 do18 maja                      do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 15 czerwca              od godz.10.00              do 19 czerwca             do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca               od godz. 10.00                do 19 czerwca             do godz.16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 10 maja

do 6 lipca                 (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia  6 lipca                             do godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 6 lipca od godz. 12.00do 12 lipca do godz. 10.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12 lipca                                     godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 12 lipca                         do godz. 16.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lipca                   od godz. 8.00                do 16 lipca                   do godz. 16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 13 lipca                      do 28 sierpnia                                (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 28 sierpniagodz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 29 sierpniaod godz.12.00do 30 sierpniado godz.16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31 sierpnia               godz. 12.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 31 sierpnia              do godz. 12.00

 

Dodaj komentarz